Saturday, 20 April 2013

Orang yang paling mulia.

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang paling bertaqwa".
 (Q. s., al-Hujurat: 13).

Jangan berdukacita.

JANGAN BERDUKACITA JIKA JASA ANDA TIDAK DIHARGAI,
KERANA ANDA HANYA MENGHARAP BALASAN ALLAH.

JANGAN BERDUKACITA TERHADAP HAL YANG
TIDAK PERLU DI SEDIHKAN,

JANGAN BERDUKACITA KERANA GANGGUAN,
MAAFKAN ORANG YANG BERBUAT JAHAT
KEPADA ANDA,.

JANGAN BERDUKACITA JIKA GAGAL.
KERANA ANDA MASIH MEMILIKI
NIKMAT YANG LAIN..

Salam

Welcome to my blog.

Tolak

Tolaklah ( kejahatan yang di tujukan kepadamu ) dengan cara yang lebih baik., apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib,..
( Surah Fushshilat,,34,).

Friday, 19 April 2013

Sang Fakir Ilmu

Sang Fakir Ilmu

Orang-orang fakir.

Nabi Muhammad telah bersabda, "Aku telah diperlihatkan api neraka pada malam isyrak miqraj, maka aku lihat yang terpaling ramai penghuninya ialah orang-orang fakir."
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka fakir daripada harta.?".
Nabi menjawab "Tidak daripada harta, tetapi mereka itu fakir daripada ilmu."

Maka sesiapa yang tidak belajar ilmu nescaya segala ibadahnya tidak datang dengan kukuh dan kemas, dan hak-hak  ibadah itu tidak terlaksana sebagaimana yang wajarnya.
Andainya saorang lelaki beribadah kepada Allah SWT saperti ibadah malikat dilangit tetapi tanpa ilmu. nescaya adalah dia dari golongan orang-orang yang rugi.
Oleh itu bersungguh-sungguhlah anda pada menuntut ilmu dengan mencari, mempelajari dan mengaji, kemudian mengajarnya pula setelah pandai. Jauhkan perasaan malas dan jemu. Jika tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu anda akan berada dalam bahaya kesesatan.

Waallahu a'alam.

Allah's Quran - Quran - A Guidance Without Doubt

Allah's Quran - Quran - A Guidance Without Doubt