Friday, 19 April 2013

Orang-orang fakir.

Nabi Muhammad telah bersabda, "Aku telah diperlihatkan api neraka pada malam isyrak miqraj, maka aku lihat yang terpaling ramai penghuninya ialah orang-orang fakir."
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka fakir daripada harta.?".
Nabi menjawab "Tidak daripada harta, tetapi mereka itu fakir daripada ilmu."

Maka sesiapa yang tidak belajar ilmu nescaya segala ibadahnya tidak datang dengan kukuh dan kemas, dan hak-hak  ibadah itu tidak terlaksana sebagaimana yang wajarnya.
Andainya saorang lelaki beribadah kepada Allah SWT saperti ibadah malikat dilangit tetapi tanpa ilmu. nescaya adalah dia dari golongan orang-orang yang rugi.
Oleh itu bersungguh-sungguhlah anda pada menuntut ilmu dengan mencari, mempelajari dan mengaji, kemudian mengajarnya pula setelah pandai. Jauhkan perasaan malas dan jemu. Jika tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu anda akan berada dalam bahaya kesesatan.

Waallahu a'alam.

No comments:

Post a Comment