Saturday, 20 April 2013

Tolak

Tolaklah ( kejahatan yang di tujukan kepadamu ) dengan cara yang lebih baik., apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib,..
( Surah Fushshilat,,34,).

No comments:

Post a Comment